Warstwy

Wyniki wyszukiwania

Informacje

Kliknij na mapie, aby uzyskać informacje.
Zamknij okno [X]

Ważne informacje prawne

Informacje zawarte na Ekomapie podlegają klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności. Celem Ekomapy jest promocja ochrony środowiska. Naszym zadaniem jest udostępnienie jak najbardziej aktualnych informacji. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów, staramy się wprowadzać potrzebne poprawki. Centrum Informacji o Środowisku nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do informacji znajdujących się na Ekomapie.
Informacje te:

  1. Są wyłącznie ogólne nie wskazujące na specyficzne sytuacje, osoby lub podmioty;
  2. Są niekoniecznie szczegółowe, wyczerpujące, dokładne lub zaktualizowane;
  3. Czasami mogą odwoływać się do zewnętrznych portali, nad którymi Centrum Informacji o Środowisku nie ma żadnej kontroli i za które nie ponosi odpowiedzialności;
  4. Nie są poradami, ani w sprawach zawodowych, ani prawnych. Niektóre dane i informacje na tej stronie mogą być przygotowane i zorganizowane w postaci plików lub formatów zawierających błędy, za które Centrum Informacji o Środowisku nie ponosi odpowiedzialności.

Celem niniejszej klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności nie jest ograniczenie odpowiedzialności Centrum Informacji o Środowisku w sposób sprzeczny z wymogami ustawowymi lub wyłączenie jej odpowiedzialności w przypadku spraw, które nie mogą zostać wyłączone zgodnie z obowiązującym prawem.

Wirtualne Wycieczki z parków:

  • Karkonoskiego
  • Ojcowskiego
  • Pieninskiego
  • Wigierskiego

wykonała firma FOTOMACIEJ

»
«
Szerokość
Długość
Linijka
Zaznacz punkt początkowy i końcowy, aby zmierzyć odległość pomiędzy nimi.
Kliknij w formularz, aby wyjść z trybu pomiaru.